top of page

Privacyverklaring

Bibione baby- en kind coaching en babytherapie, is gevestigd aan de Groenestraat 7, 8261VC in Kampen, en is dus verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens zoals staat in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bibione

Groenestraat 7, 

8261 VC in Kampen 

Telefoon: 031617328562

https://www.bibione-babyenkind.nl

Ik, Karin de Jonge ben degene die de  gegevens van Bibione beschermen moet.

Ik ben te bereiken via info@bibione-babyenkind.nl, bibione.babyenkind@gmail.com en karindejonge65@gmail.com

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gegevens die worden verwerkt en tijdens een consult door de cliënt, of ouders van de cliënt € zelf verstrekt worden en/of via het invullen van het contactformulier op de website zijn verkregen, zijn:

• Voor- en achternaam
• geboortedatum

• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Als instelling Bibione- baby en kind verwerk ik geen persoonsgegevens via de site omdat op de site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden, je kunt alleen een contactaanvraag via email versturen.

Bijzondere persoonsgegevens die verwerkt worden

De instelling Bibione- baby en kind verwerkt gegevens die nodig zijn voor jullie behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik vooraf om toestemming door middel van een handtekening op het aanmeldings/ toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van jullie als ouders of voogd. Mocht dit volgens jullie niet gebeurt zijn of heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via info@bibione-babyenkind.nl

Waarom en waarvoor gebruik van gegevens 

Bibione- baby en kind verwerkt jouw persoonsgegevens en die van je kind voor de volgende doelen:

  • Aanmaken van het dossier

  • Het maken, verzetten, annuleren van afspraken

  • Het kunnen afhandelen van de betaling

  • Het kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om je beter van dienst te kunnen zijn 

  • Je te informeren over wijzigingen van afspraken, diensten en/of producten

  • Bibione-baby en kind verwerkt ook persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk ben verplicht.

  • De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Geautomatiseerde verwerkingen

Bibione –baby en kind gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel voor administratieve doeleinden, WordPress voor onderhouden van de website, Word of Pages om facturen te maken, Dropbox (beveiligd) voor het bewaren van facturen en excell bestand. Bibione – baby en kind werkt tevens met papieren dossiers die worden bewaard in een afgesloten kast die niet worden verwerkt in een computerprogramma. Het mailadres staat in het mailprogramma waarmee de facturen worden verzonden. 

Bewaar termijn

Bibione- baby en kind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens :  7 Jaar - ivm Belastingdienst
Personalia : 7 Jaar - Vanuit beroepsgroepregel
Adres : gekoppeld aan bovenstaande  Idem
Inhoudelijke gegevens : 7 Jaar tenzij cliënt nadrukkelijk anders vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder toestemming van jouw kant zal ik nooit persoonsgevoelige informatie delen. Als Bibione baby-en kind verstrekt ik informatie alleen aan anderen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn afspraak met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Als Bibione – baby en kind gebruik ik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij als Bibione- baby en kind én heb je het recht op inzage van informatie over jou. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Als je dit wilt kun je vragen om het te bekijken, corrigeren, verwijderen. Ook kun je vragen of ik je gegevens niet aan anderen geef of vragen of ik je toestemming die je ooit hebt gegeven wil intrekken. Stuur dan een berichtje naar info@bibione-babyenkind.nl.
Om er zeker van te zijn dat deze schriftelijke vraag tot verandering door jou is gedaan, vraag ik je dan een kopie van je identiteitsbewijs met jouw vraag mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om je privacy beter te beschermen. Ik reageer dan zo snel mogelijk, maar altijd binnen twee weken, op jouw vraag. Als Bibione-baby en kind wil ik je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Als Bibione – baby en kind neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bibione-babyenkind.nl

 

Karin de Jonge

Screenshot 2024-01-23 at 14.14.27.png

Ik ben aangesloten bij Collectief Alternatieve Therapeuten om de kwaliteit van mijn praktijk aan te tonen en deze te blijven waarborgen om jullie zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen.

Screenshot 2024-01-23 at 14.09.37.png

Ook ben ik lid van APPPAH, Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health, een wereldwijde organisatie die allerlei informatie, opleidingen en onderzoeken uitvoert met betrekking tot Prenatale en Perinatale Therapie.

Screenshot 2024-01-23 at 14.09.44.png

Ik ben aangesloten bij de Kamer van Koophandel en mijn KvK nummer is: 534348

bottom of page